OVER HET PROJECT

Iedereen Kunstenaar biedt aan iedereen, op een laagdrempelige manier, de mogelijkheid deel te nemen aan de totstandkoming van een museaal kunstwerk. Door het simpelweg invullen van een digitaal formulier en het uploaden van een persoonlijk plaatje, zoals een foto of tekening, wordt ook uw naam toegevoegd aan de groeiende lijst makers van dit voor het Centraal Museum in Utrecht in opdracht bedachte en ontwikkelde kunstwerk.

In 1967 poneerde de duitse kunstenaar Joseph Beuys de stelling: “Jeder Mensch ist ein Künstler”. Zijn idee was dat iedereen op zijn of haar eigen manier creatief is en dat het maken van kunst niet slechts voorbehouden is aan kunstenaars. Het ging hem juist om de verschillende apecten van het leven waarin die creativiteit tot uiting kan komen.

Het Centraal Museum in Utrecht onderschrijft deze stelling door bij elke expositie een ruimte in te richten waarin de bezoekers zelf kunnen onderzoeken, experimenteren en maken op basis van de thematiek van de expositie. Het museum wil daarmee mensen stimuleren en kennis overdragen.

Iedereen Kunstenaar voert dit gegeven nog verder door en onderzoekt de consequenties van deze gedachte in relatie tot de identiteit en functie van het museum.

NEEM OOK DEEL

Hoe het werkt De kleuren in het door geuploade plaatje worden omgezet naar een palet met 16 kleuren op basis van de huisstijl van het Centraal Museum. De relatieve locatie en de totale hoeveelheid van de kleuren worden door de computer gemeten en in data omgezet. Deze data vormen daarna een abstract stippenpatroon van uw plaatje. Hieronder ziet u dit proces in drie stappen.

De toevoeging van de data van uw persoonlijke plaatje is uw bijdrage aan het totale werk. Het gemiddelde van alle verzamelde data van alle ingezonden plaatjes is het uiteindelijke kunstwerk.

Over de makers Iedereen Kunstenaar is een project van Jurjen Semeijn in samenwerking met Reinier Feijen.